Fysioterapeutiske behandlinger

Som fysioterapeut arbejder jeg ud fra et helhedsorienteret menneskesyn ved at se det hele menneske, hvor såvel fysiske som psykiske og sociale faktorer har indvirkning på vores liv og sundhed.

En helhedsorienteret fysioterapeutisk undersøgelse kan være en løsning, hvis du ønsker at blive mere afklaret omkring din fysiske situation, eller hvis du er plaget af tilbagevendende fysiske skavanker.

Ved undersøgelsen prøves der i fællesskab at finde frem til dine ressourcer og muligheder, så du kan få optimalt udbytte af din situation.

Undersøgelsen består af:

  • Anamnese - d.v.s. din beskrivelse af din aktuelle situation og andre for undersøgelsen relevante oplysninger f.eks. tidligere vanskeligheder/ behandlinger, medicin, røntgenbilleder m.m.
  • Efterfølgende en krops- og bevægelses- og holdningsanalyse.
  • Afklaring omkring ressourcer og muligheder
  • Evt. start på behandling, hvor jeg anvender forskellige manuelle teknikker, bindevævsmassage, øvelsesterapi evt. suppleret med kranio-sakral terapi
  • Rådgivning omkring hvordan du ville kunne opnå dine mål og eventuel udarbejdelse af et træningsprogram 

Undersøgelsen varer cirka 1 - 1½ time med evt. opfølgende møde med vejledning omkring træningsprogram eller behandlingsforløb.

Den enkelte kan henvende sig med eller uden henvisning fra egen læge. 

Der ydes desværre ikke tilskud fra den offentlige sygesikring, men nogle private sundhedforsikringer dækker, hel eller delvis, udgifter for fysioterapi i en klinik uden ydernummer, heriblandt : Sygeforsikring Danmark, Skandia m.fl.