Sansemotoriske udredninger

Hvis dit barn er lidt senere til at udvikle sig motorisk og måske virker lidt kluntet, kan en sansemotorisk undersøgelse være med til at afdække barnets ressourcer og vanskeligheder og give nogle forslag til, hvordan I kan være med til at stimulere barnets sansemotoriske udvikling. Dermed bliver barnets udviklingsmuligheder optimale. Barnets sansemotoriske udvikling danner en helhed med den fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling. Disse er indbyrdes forbundne med hinanden og påvirker hinanden.

glde brn

Forskning viser, at bevægelse

  • Styrker børns selvværd og trivsel og dermed deres indlæringsevne
  • Børn som bevæger sig meget:
  • Trives bedre og har lettere
  • Har et godt helbred
  • Føler sig mindre hjælpeløse
  • Er mindre morgentrætte
  • Har lettere ved at få venner
  • Er mindre ensomme
  • Føler sig mindre udenfor

(Fra sundhedsstyrelsens oplysningspjece: Fakta - Børn og bevægelse (2005) www.sst.dk/60minutter)

Samarbejdspartner i forbindelse med synsundersøgelse og synstræning:  Anni optik